Мистецький ліцей «Зміна»

Мистецький ліцей «Зміна» ‑ це унікальний заклад спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття початкової і профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх її рівнях. Визнаючи твердження про те, що кожна дитина унікальна і талановита, підтримуючи загальнолюдські цінності моралі, етики та культури, головною місією Мистецького ліцею «Зміна» визначено: розвиток інтелекту, пізнавальної діяльності, критичного мислення, креативності та естетичного смаку; формування самостійного і незалежного мислення учнів.

Мистецький ліцей «Зміна» – це заклад нового покоління, реалізований у надсучасному просторі наповненому креативними ідеями. Це результативна освіта, орієнтована на потреби учнів, яка забезпечує обов’язкову державну програму, формує креативні компетентності, надає необхідні життєві уміння та навички. Заклад має усе необхідне технічне оснащення для впровадження інновацій в освітній процес. Інноваційна складова включає:

Мистецький ліцей «Зміна» має позашкільний підрозділ, в якому навчаються більше трьох тисяч вихованців. Окрім навчання та формування інтелектуальних компетентностей важливими завданнями позашкільного підрозділу є естетичний та фізичний розвиток вихованців. Для цього створені відповідні умови та розроблена насичена збалансована програма. В закладі освіти працюють художні майстерні, творчі студії, практикуми з вокалу та хореографії, технологічні лабораторії, концертна зала.